آیین‌نامه‌های پژوهشی اعضای هیات‌علمی

آیين‌نامه تخصيص اعتبار ويژه پژوهشی سال 1395
دستورالعمل اعتبار ویژه سال 1397
آیین‌نامه ارتقای 95 به بعد
 آیین‌نامه داخلی متقاضیان ارتقا مرتبه
آیین‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتی اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها
راهنمای ثبت درخواست بررسی پرونده ارتقا
مراحل درخواست اعتبار ویژه پژوهشی در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
دستورالعمل اجرایی شیوه‌نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (داخل کشور)
شیوه‌نامه استفاده از سامانه همانندجو (ویژه اعضای هیات‌علمی)
راهنمای ثبت فرم خوداظهاری در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان)
دستورالعمل اجرایی تعیین ظرفیت پژوهشی تحصیلات تکمیلی 
دستورالعمل فرصت مطالعاتی دستورالعمل فرصت مطالعاتی
دستورالعمل شرکت در همایش‌های بین‌المللی 
دستورالعمل اجرایی نحوه تخصیص و هزینه‌کرد اعتبار ویژه پژوهشی
دستورالعمل استفاده از سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)
پیوندها:
راهنماها و دستورالعمل‌های پژوهشی
مرکز مطالعات اقتصادی
نشریات معتبر بین‌المللی
فصل‌نامه‌های تخصصی