گروه‌های آموزشی

معرفی گروه‌­های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
در حال حاضر دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی از دو گروه اقتصاد و علوم سیاسی تشکیل شده است:
گروه اقتصاد 
گروه علوم سیاسی
درحال حاضر گروه اقتصاد در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دانشجو می‌پذیرد که در مقطع کارشناسی رشته علوم اقتصادی، در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته علوم اقتصادی با 3 گرایش (اقتصاد نظری، برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی و اقتصاد انرژی) و  در مقطع دکتری رشته علوم اقتصادی با گرایش‌های اقتصاد پولی، اقتصاد بین‌الملل و توسعه اقتصادی دانشجو می‌پذیرد. مدیریت گروه اقتصاد بر‌عهده جناب آقای دکتر حسین صمصامی می‌باشد.
گروه علوم سیاسی در سه مقطع کارشناسی (گرایش علوم سیاسی)، کارشناسی‌ارشد (با گرایش‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای و اندیشه سیاسی در اسلام) و دکتری (با گرایش‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، مطالعات منطقه‌ای) دانشجو می‌پذیرد. مدیریت گروه علوم سیاسی بر‌عهده جناب آقای دکتر روح‌اله طالبی‌آرانی می‌باشد.
اطلاعات تماس:
آدرس ایمیل گروه اقتصاد:
economic.sbu.ac.ir@gmail.com
آدرس ایمیل گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل:
Political.sbu.ac.ir@gmail.com
پیوندها:
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران
دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس