همکاران

حمیدرضا نصرتی
کارشناس اداری و مدیر اجرایی
29902969
economic@sbu.ac.ir
سورن یاقوتی
مسئول دفتر رئیس دانشکده
29902951
s.yaghouti@mail.sbu.ac.ir
زیبنده بهاری‌‌نژاد
مسئول دفتر ریاست مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی
29902279
z.bahari@mail.sbu.ac.ir
حمیده والی
کارشناس مسئول آموزش
29902965
h.vali@mail.sbu.ac.ir
معصومه سپاسی
کارشناس مقطع کارشناسی
29902963
 m.sepasi@mail.sbu.ac.ir
مینا عباسی
کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد
29902991
Mi.Abbasi@mail.sbu.ac.ir
سمانه خانی
کارشناس تحصیلات تکمیلی علوم سیاسی و روابط بین الملل
29902995
sa.khani@mail.sbu.ac.ir
شهره شاهمردی
کارشناس پژوهشی
29902967
sh.shahmardi@mail.sbu.ac.ir
فرشته خدادی
کارشناس گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
29902987
political@sbu.ac.ir
ثریا کریمی شاهوردی
کارشناس آموزشی گروه اقتصاد
29902954
ایمیل
سمیه دژپسند
کارشناس اداری
29902976
s.dezhpasand@mail.sbu.ac.ir
مسئول دبیرخانه
29902976
اعظم موسیوند
کتابدار
29902982
A.Mosivand@mail.sbu.ac.ir
محمدعلی عسگری
کتابدار
29902982
a-asgari@mail.sbu.ac.ir