کارکنان

مدیریت
محمد‌علی نصیری
مدیر اجرایی
29902969
m-nasiri@mail.sbu.ac.ir
حوزه ریاست
سورن یاقوتی
مسئول دفتر
29902951
s.yaghouti@mail..sbu.ac.ir
آموزش
حمیده والی
کارشناس مسئول
29902965
h.vali@mail..sbu.ac.ir
معصومه سپاسی
کارشناس مقطع کارشناسی (علوم اقتصادی)
29902963
 m.sepasi@mail..sbu.ac.ir
مینا عباسی
کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته اقتصاد
29902991
Mi.Abbasi@mail..sbu.ac.ir
سمانه خانی
کارشناس تحصیلات تکمیلی رشته سیاسی
29902995
sa.khani@mail..sbu.ac.ir
پژوهش
شهره شاهمردی
کارشناس پژوهشی
29902967
sh.shahmardi@mail..sbu.ac.ir
گروه­ ها
حمیدرضا نصرتی
کارشناس گروه اقتصاد
29902954
@mail..sbu.ac.ir
زهرا بخشعلی
کارشناس گروه سیاسی
29902987
 z.bakhshali@mail..sbu.ac.ir
مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی
زیبنده بهاری‌‌نژاد
مسئول دفتر ریاست مرکز
29902954
z.bahari@mail..sbu.ac.ir
کتابخانه و سایت
اعظم موسیوند
کتابدار
29902982
A.Mosivand@mail..sbu.ac.ir
محمدعلی عسگری
کتابدار
29902982
a-asgari@mail..sbu.ac.ir
حسین طاهری
مسئول سایت
29902966
h.taheriara@mail..sbu.ac.ir
دبیرخانه
سجاد عابدینی
مسئول دبیرخانه
29902976
saj.abedini@mail..sbu.ac.ir
سمیه دژپسند
سمیه دژپسند
29902976
s.dezhpasand@mail..sbu.ac.ir
کادر خدمات
جواد پناهی
خدمات
29902976
j.panahi@mail..sbu.ac.ir
حمید علیپور
خدمات
29902976
ham.alipour@mail..sbu.ac.ir
وحید کولیوند
خدمات
29902976
ha.kolivand@mail..sbu.ac.ir
علی مرادزاده
خدمات
29902976
a.moradzadeh@mail..sbu.ac.ir
مهدی حسنی
خدمات
29902976
mah.hasani@mail..sbu.ac.ir