۱۸۹ نتیجه برای

اطلاعیه ثبت نام وامهای دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز متقاضی وامهای تحصیلی در تمامی مقاطع می رساند جهت آگاهی در خصوص ثبت نام وامهای تحصیلی با مطالعه فایل پیوست نسبت به ثبت نام خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند . با توجه به تغییر شرایط وامها به علت شیوع ویروس کرونا خواهشمند است با دقت اطلاعیه ثبت نام را مطالعه فرمایید.

اطلاعیه ثبت نام وامهای تحصیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

راهنمای ثبت نام وام دانشجویان مقطع دکترا جهت درج فرمهای شماره یک و دو در سامانه گلستان

اطلاعیه تمدید ثبت نام وامهای دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به بارگزاری سند محضری جدید در سایت دانشگاه به آدرس www.sbu.ac.ir - دانشجویان- خدمات دانشجویی - وامها ، مهلت ثبت نام وامهای دانشجویی تا تاریخ 1399/8/17 تمدید گردید . دانشجویان عزیز می توانند تا تاریخ فوق نسبت به ثبت درخواست وام خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند .

 

سند محضری جدید 
شرایط ضمانت وام های دانشجویی - شرایط و مدارک ضامنین