صفحه اصلی
نیازسنجی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی
  • 524 بازدید

موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام در نظر دارد برنامه جامعی جهت برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی توانمندسازی اساتید و دانشجوبان در سال جاری تدوین نماید.

 

دانلود فایل
افزودن نظرات