تالار شهید بهشتی

امکانات:

 ظرفیت 230 نفر
 نمایشگر: ویدئوپروژکتور

نحوه رزرو تالار:

جهت اطلاع و رزرو با مدیریت اجرایی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی به شماره تلفن 29902969 و 22431660 تماس حاصل نمایید.
ارتباط با ما:
29902969 و 22431660
تهران، اوین، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی