صفحه اصلی
نحوه دسترسی دانشجویان به کارمندان مربوطه
  • 86444 بازدید

اطلاعیه

دانشجویان محترم می توانند در صورت عدم امکان دسترسی به کارمندان مربوطه؛ با دبیرخانه دانشکده تماس بگیرند. (تلفن دبیرخانه: 29902976)

همچنین ارتباط با دانشکده از طریق ایمیل زیر نیز امکان پذیر می باشد: economypoliticfaculty@gmail.com
 

افزودن نظرات