صفحه اصلی
متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد علوم اقتصاد
  • 425 بازدید

ارزیابی متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد 
سال تحصیلی 1404-1403 (روزانه و شهریه پرداز)
 

دانلود فایل زمان مصاحبه پیوست:

دانلود فایل
افزودن نظرات