صفحه اصلی
جلسه سمینار ارشد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل - آقای هادی حسن زاده
  • 193 بازدید

عنوان: نقش عقلانیت و احساسات در سیاست خارجی؛ مطالعه موردی برجام و احیاء آن

 استاد راهنما: آقای دکتر مسعودی

استاد مشاور:  آقای دکتر حسینی زاده

دانشجو: آقای هادی حسن زاده

زمان:  سه شنبه  1403/3/29 ساعت 8:00 
مکان: سالن (کنفرانس/شورا) دانشکده
 

افزودن نظرات