صفحه اصلی
جلسه سمینار ارشد مطالعات منطقه ای - آقای علیرضا شریفی راد
  • 363 بازدید

عنوان: بررسی انطباق فرایند مذاکرات برجام با نظریه بازی های دو سطحی پاتنم

 استاد راهنما: دکتر روح ا.. طالبی آرانی

استاد مشاور:  دکتر حیدرعلی مسعودی


دانشجو:آقای علیرضا شریفی راد

زمان:سه‌شنبه   1402/6/21   ساعت 10
مکان: سالن (کنفرانس/شورا) دانشکده
 

افزودن نظرات