صفحه اصلی
جلسه سمینار ارشد علوم سیاسی - آقای مهدی پنجعلی پور
  • 451 بازدید

عنوان: تمایز نسل چهارم و پنجم نظریه های انقلاب: با تأکید بر جرج لاوسن و آصف بیات

 استاد راهنما: دکتر رضا نجف زاده

استاد مشاور:  دکتر سیدمحمدعلی حسینی زاده


دانشجو:آقای مهدی پنجعلی پور

زمان:چهارشنبه   1402/6/22   ساعت 10
مکان: سالن (کنفرانس/شورا) دانشکده
 

افزودن نظرات