صفحه اصلی
جلسه سمینار ارشد علوم سیاسی - آقای علی ایزدی نوزاد
  • 194 بازدید

عنوان: تنظیمات عثمانی و اندیشه اصلاح دولت در متفکران عصر ناصری

 استاد راهنما: دکتر محمدعلی حسینی زاده

استاد مشاور:  دکتر رضا خراسانی


دانشجو:آقای علی ایزدی نوزاد

زمان:سه‌شنبه   1402/7/18   ساعت 10
مکان: سالن (کنفرانس/شورا) دانشکده
 

افزودن نظرات