صفحه اصلی
برگزاری جلسه سمینار دکتری روابط بین الملل- خانم راحله چتر سفید
  • 312 بازدید

عنوان:تغییر رویکرد ترکیه در قبال مسئله آوارگان سوری در چارچوب سیاست خارجی ترکیه(2023-2011)

 استاد راهنما: آقای دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی

استاد مشاور:  آقای دکتر رضا نجف زاده و دکترحیدر علی مسعودی


دانشجو: خانم راحله چتر سفید

زمان: دوشنبه  1402/11/2 ساعت 11 
مکان: سالن (کنفرانس/شورا) دانشکده
 

افزودن نظرات