صفحه اصلی
برگزاری جلسه سمینار دکتری روابط بین الملل- آقای فرهاد وفایی فرد
  • 495 بازدید

عنوان:فقدان اجتماع امن منطقه ای در جامعه بین المللی مطالعه موردی غرب آسیا (2022-1972)
استاد راهنما: آقای دکتر روح ا... طالبی آرانی
استاد مشاور: آقای دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی و دکترمحسن شریعتی نیا
دانشجو: آقای فرهاد وفایی فرد
زمان: شنبه 01 / 11 / 1402 ساعت 11
مکان: سالن (کنفرانس/شورا)   دانشکده

افزودن نظرات