صفحه اصلی
برگزاری جلسه سمینار ارشد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- آقای محمدحسین یاوری
  • 232 بازدید

عنوان: بررسی مقایسه ای مفهوم منافع ملی در سیاست خارجی دوران پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران: با بررسی موردی جایگاه رابطه با آمریکا

 استاد راهنما: آقای دکتر غرایاق زندی

استاد مشاور:  آقای دکتر پوراحمدی

دانشجو: آقای محمدحسین یاوری

زمان:  شنبه  1403/4/9 ساعت 9:00 
مکان: سالن (کنفرانس/شورا) دانشکده
 

افزودن نظرات