صفحه اصلی
برگزاری جلسه سمینار ارشد رشته علوم سیاسی- آقای هادی آزادی منش
  • 265 بازدید

عنوان: عملیات رمضان و قطعنامه 514 شورای امنیت سازمان ملل

 استاد راهنما: سرکار خانم دکتر نجمه کیخا

استاد مشاور:  جناب آقای دکتر سید محمد علی حسینی زاده


دانشجو:آقای هادی آزادی منش

زمان:شنبه 7 بهمن 1402 ساعت 8 صبح
مکان: سالن (کنفرانس/شورا) دانشکده
 

افزودن نظرات