بسته آموزشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.jpg

برگزاری دوره سوم مدرسه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبایی.pdf

دوره های کارآموزی در دستگاه های زیرمجموعه وزارت نیرو.pdf

دوره های کارآموزی در دستگاه های اجرایی استانداری تهران.pdf

کارگاه آموزشی لبه رقابت در بازارهای جهانی.jpg

کارگاه توانمندسازی اعضای هیئت علمی - چهارمین برنامه SBU _ TALK (گفتار بهشتی) با موضوع «ارتباط با صنعت».pdf

کارگاه آموزشی مدیریت اطلاعات و منابع الکترونیکی.pdf

کارگاه با عنوان مالکیت فکری، ثبت اختراع و تجاری‎‌سازی.pdf

کارگاه با عنوان آموزش مثبت‌نگر.pdf

برگزاری سومین برنامه SBU-TALK با موضوع راهنمایی و مشاوره دانشجویان.pdf

کارگاه آموزشی روش های تجاری سازی، فروش و انتقال فناوری.jpg

 

آخرین خبرها