صفحه اصلی
اولین نشست صمیمانه دکتر جهانگیری معاون فرهنگی دانشگاه با دبیران انجمن های علمی دانشجویی
  • 77185 بازدید

اولین نشست صمیمانه دکتر جهانگیری معاون فرهنگی دانشگاه با دبیران انجمن های علمی دانشجویی ، با حضور دکتر نخعی مدیر فرهنگی و اجتماعی روز دوشنبه13 آذرماه در سالن جلسات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار گردید. دکتر جهانگیری ضمن تبریک به دبیران جهت فعالیت داوطلبانه در انجمن های علمی تاکید کرد علاوه بر فعالیت های ترویجی (نشریه، برگزاری اردو، سمینار های علمی، کارگاه های آموزشی ....)انجمن های علمی بایستی در مسیر ارتباط با صنعت و همکاری با مراکز نوآوری در دانشکده ها گام بردارند. سپس خانم اکبری کارشناس انجمن های علمی ، پیرامون نحوه ی برگزاری برنامه های انجمن های علمی و هماهنگی های لازم در این خصوص توضیحاتی را ارائه نمود.. در ادامه دبیران انجمن های علمی ضمن اشاره به مسائل پیش رو، پیشنهادات لازم را در جهت اجرای بهتر برنامه ها و نیل به اهداف خود را ارائه نموده و با مسئولین حاضر به تبادل نظر و اطلاعات پرداختند.

افزودن نظرات