گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی

محور‌های فعالیت:

 • 1- آسیب‌شناسی علمی مسائل و مشکلات تاثیر‌گذار فرهنگی و اجتماعی با در نظرگیری موضوعات و چالش‌های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریتی دانشگاه

 • 2- تبیین راهبردها و ترسیم افق و چشم‌انداز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با شناسایی نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدات

 • 3- فراهم ساختن زمینه‌ها و شرایط لازم مطالعات تطبیقی اعضای هیات‌علمی دانشگاه

 • 4- فراهم ساختن زمینه‌ها و شرایط لازم مطالعات فرهنگی دانشجویان دانشگاه

 • 5- برگزاری نشست‌های تخصصی و همایش‌های علمی در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی

 • 6- جلب مشارکت مراکز علمی و پژوهشی در عرصه فرهنگی و اجتماعی

 • 7- شناسایی خلاء‌ها، آسیب‌ها و مشکلات اجرایی در هماهنگ‌سازی واحدهای دانشگاه و ارائه راهکار در جهت تقویت روحیه تعامل، تعادل و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در انجام فعالیت‌ها

 • 8- پیشنهاد راهکار‌های اجرایی لازم جهت تقویت و ارتقای اثربخشی فعالیت‌ها

 • 9- برنامه‌ریزی برای ارتقاء مهارت‌ها و توانمندی‌های عوامل اجرایی معاونت

 • 10- تقویت محورهای ارتباطی مراکز و موسسات فعال در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

ارزیابی فرهنگی و اجتماعی:
 • 1- پایش و ارزیابی مستمر از عملکرد واحدها و مراکز و مدیریت‌های معاونت

 • 2- تهیه دستورالعمل‌های اجرایی لازم جهت حسن انجام امور اداری در معاونت

 • 3- تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های نظارتی بر اساس شرح وظایف معاونت

 • 4- ارزیابی واحد‌های معاونت از طریق سامانه‌های اطلاعاتی

 • 5- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در مدیریت نظام آماری اعم از جمع‌آوری، پردازش و تحلیل آمار و اطلاعات در حوزه معاونت

 • 6- ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های هر یک از واحدهای معاونت

 • 7- همکاری و تعامل با واحدهای نظارتی و ارزیابی دانشگاه

 • 8- انجام سایر امور محوله از سوی معاونت

اطلاعات تماس:
29902202
farhangi [at] sbu.ac.ir