صفحه اصلی
سمینار تخصصی "سیاست و حکمرانی در فدراسیون روسیه" برگزار شد
  • 206598 بازدید

روز یک‌شنبه، ۵ آذرماه ۱۴۰۲، سمینار تخصصی "سیاست و حکمرانی در فدراسیون روسیه" با حضور جمعی از اساتید دانشگاه اوفا و شهید بهشتی به میزبانی انجمن علمی روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار گردید. سخنرانان این برنامه، دکتر اِلویرا یامالووا (استادیار گروه علوم سیاسی و معاون دانشگاه اوفا)، دکتر مارسل توراکایِف (استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه اوفا)، دکتر ادوراد کمال‌الدینوف (استادیار گروه حقوق دانشگاه اوفا) و دکتر علیرضا نوری (استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی) بودند. در این نشست، دانشجویان و سخنرانان برنامه، به سه زبان انگلیسی، روسی و فارسی به گفت‌وگو پرداختند. ابتدا پیرامون مسائل سیاسی روسیه و روابط بین‌الملل مانند حمله روسیه به اوکراین و دخالت‌های غرب و آمریکا در منطقه شرق اروپا و سیاست همسایگی روسیه در قبال ایران و همسایگان شمالی پرداخته شد و درنهایت مخاطبان با ساختار فدراسیون روسیه آشنا شدند. سیاست و حکومت به شکل یک نظام نیمه ریاستی عمل می‌کند. روسیه دارای یک قانون اساسی است که در سال ۱۹۹۳ تصویب شده و تاکنون برخی اصلاحات و تغییرات در آن اعمال شده است... مهم‌ترین ویژگی این برنامه سنت‌شکنی در اجرای سمینارها و متکلم‌ وحده بودن سخنرانان بود که با مشارکت بی‌نظیر علاقه‌مندان، بحث و تبادلی دوستانه شکل گرفت. هم‌چنین، از دیگر مباحث مهم در این نشست برجسته‌شدن نبود آگاهی عمیق و متقابل در اذهان دانشجویان ایران و روسیه بود که به‌نوبه خود از موضوعاتی است که می‌توان آن را با همکاری‌های مشترک بیشتر در قالب اجرای سمینارها و وبینارها آن را پوشش داد.

افزودن نظرات