صفحه اصلی
ثبت نام اردو زیارتی مشهد مقدس- مرحله دوم
  • 196143 بازدید

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی در نظر دارد اردو ویژه دانشجویان دختر کارشناسی ارشد و دکترا ورودی 1401 و 1402 برگزار نماید. در دومین دوره دانشجویان دختر، از صبح روز سه شنبه 21 تا جمعه 24 آذرماه برگزار نماید.

وسیله رفت و آمد: قطار - حرکت از تهران ساعت 8 صبح    حرکت از مشهد جمعه ساعت 8 صبح

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​لینک ثبت نام ​​​​​​​

افزودن نظرات