معرفی مرکز آموزش الکترونیکی

در راستای توسعه آموزش‌های مجازی در کشور، دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاه‌های کشور در سال 1385 اقدام به راه‌اندازی اولین دوره‌های مجازی خود نمود.  اولین دوره الکترونیکی در این سال و در رشته مدیریت فناوری اطلاعات شروع به کار کرد.
در پی آن، تولید نسخه الکترونیکی دروس دانشگاهی و تولید محتوای الکترونیکی از طریق برون سپاری و نظارت و ارزیابی بر روند انجام آن صورت پذیرفت. مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه، به عنوان یکی از اولین مراکز آموزش الکترونیک در بین دانشگاه های ایران، در سال 1391  افتتاح شد. این مرکز با بهره‌مندي از زيرساخت سخت‌افزاري و نرم افزاري مناسب و نيروي انساني متخصص، همچنین حمایت دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشکده‌های مختلف، روند رو به رشدی را در سالهای اخیر طی کرده است.