اردوها و بازدیدها

Responsive Image

چشم روشنی ۲۰

چشم روشنی از خانواده شهید جواد تیموری اولین شهید مجلس شورای اسلامی (از شهدای حادثه تروریستی مجلس)
چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه
ثبت نام: @Setad_sbu3
ویژه خواهران و برادران باتوجه به محدودیت مکان اولویت با افرادی می‌باشد که زودتر ثبت نام کنند.
امکان شرکت از خوابگاه های سطح شهر نیز وجود دارد. #جواد_تیموری
​​​​​​​ ستاد فرهنگی خوابگاه

ستاد فرهنگی (ایتا)
Responsive Image

احیای نیمه شعبان

شنبه 5 اسفندماه 1402