صفحه اصلی
اعطای جایزه تقی ابتکار به دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
  • 9121 مشاهدات

 

دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی، عضوهیات علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ جایزه دکتر تقی ابتکار را کسب کرد.

 

هیأت داوران شانزدهمین دوره جایزه مرحوم استاد دکتر تقی ابتکار، به اتفاق آراء جایزه پژوهشگر جوان را به دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی، دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی به پاس فعالیتهای ارزشمند پژوهشی، آموزشی و همچنین ایفای مسئولیت اجتماعی در حوزه محیط زیست و کشاورزی اعطا نمود.

 

شانزدهمین دوره مراسم اعطای جایزه دکتر تقی ابتکار در ۲۰ اسفند ۹۹ با حضور جمعی از فعالان و پژوهشگران  عرصه محیط زیست برگزار شد.

افزودن نظرات