مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری
آقای مجید خیرخواهان
شماره تماس:​ 29902236، 29902066 ، 29902067

عاملیت مالی معاونت پژوهشی
آقای سجاد محرابی
شماره تماس:​ 29905896

فعالیت های این مدیریت عبارتند از:
طرح‌های پژوهشی داخلی، قطب‌های علمی، هسته‌های پژوهشی، کارنامه پژوهشی اساتید، واحدهای پژوهشی، امور همایش‌های علمی، بررسی کفایت دستاوردهای دانشجویان دکترا، مراسم هفته پژوهش، ثبت مجلات در گلستان، امور عضو وابسته، اعتبارسنجی نشریات، امتیازدهی کتب
 
معاون حوزه مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی
خانم محبوبه امینیان
شماره تماس:​ 29902315           
 

کارشناس مسئول بررسی کفایت دستاوردهای دانشجویان دکترا
خانم زهرا جدید
شماره تماس:​ 29902699
 
 
کارشناس ارزیابی نشریات
آقای آرمان پورقاز
شماره تماس:​ 29902316
 
 
کارشناس ارزیابی پژوهشی
خانم راهله انتظار یزدی
شماره تماس:​ 29902699
 
کارشناس همایش ها
خانم بهاره حسن زاده
شماره تماس:​ 29902314
 


کارشناس کارنامه پژوهشی اساتید
خانم سامیدخت قمری
شماره تماس:​ 29902314

فعالیت های این مدیریت عبارتند از: 
خریدهای ریالی و ارزی، اعتبار ویژه،  فرادکترا، خرید تجهیزات، نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران، پژوهانه، دستیار پژوهشی،  پرداخت مبلغ تشویق مقاله و کتاب،  سیستم گلستان،  سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)، امور مالی و نیروی انسانی معاونت پژوهشی، آزمایشگاه مرکزی، فرصت مطالعاتی، سفرهای علمی، بودجه‌های تعمیر و تجهیز دستگاه‌های پژوهشی
 


فرح رمضانی( معاون )
-    کارشناس خرید تجهیزات پژوهشی و فناوری
-    تسویه اعتبار ویژه
تلفن تماس : 29902238
 

سعادت علی یاری (رئیس اداره تجهیزات پژوهشی و فناوری)
-    کارشناس تشویق مقاله و کتاب
 تلفن تماس :29902009
 
فرزانه رهبر (رئیس اداره خدمات پژوهشی و فناوری)
-     فرصت مطالعاتی
-     دوره پسا دکترا
  تلفن تماس : 29902071
 
زهرا نصیرپور (کارشناس مسئول پژوهشی)
-     کارشناس خرید تجهیزات شاعا
-      انجام امور مربوط به آزمایشگاه مرکزی
  -   بروز رسانی وب سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه
 تلفن تماس : 29902313
 
  معصومه کاظمی (کارشناس)
-   کارشناس زیر سیستم گلستان
درخواست اعتبار ویژه
  تلفن تماس : 29902246
 
  معصومه امینی (کارشناس پژوهشی)
-   کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
-   کارشناس دستیار پژوهشی
شماره تماس :   29905895
 
مهسا صدقی پور (کارشناس پژوهشی)
-   کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
--   کارشناس کنفرانس های علمی بین المللی
شماره تماس : 29902313

​​​​​​​بهزاد شیرزاده (کارشناس مسئول پژوهشی)
​​​​​​​- کارشناس بررسی و تایید مقالات در گلستان
​​​​​​​شماره تماس: 29902316

فعالیت های این مدیریت عبارتند از: 
قراردادهای برون سازمانی، تفاهم نامه با سازمان های خارج از دانشگاه، پایان نامه های دانشجویی مورد حمایت سازمان ها، فراخوان سازمان ها، داوری علمی اختراعات، کمیته زیست فناوری دانشگاه، معرفی دانشجویان برای طرح سربازی،کارآموزی و امور نخبگی 
 
کارشناس مسئول طرح های برون سازمانی
خانم پروانه عرفانیان دانشور
شماره تماس : 22431622- 29902245
 
کارشناس طرح های برون سازمانی
خانم زهرا محبی
شماره تماس : 29902317
 
کارشناس امور پروژه ها​
خانم مهشاد غفاری
شماره تماس : 29902317

کارشناس قراردادهای برون‌سازمانی
آقای وحید عسگری
شماره تماس : 29902345

کارشناس قراردادهای برون‌سازمانی
آقای قاسم قاسمی
شماره تماس : 29902345

​​​​​​​کارشناس طرح‌های برون سازمانی
خانم معصومه مرادی
​​​​​​​شماره تماس: 29902249


​​​​​​​