اهم فعاليت‎هاي معاونت پژوهشي و فناوري

- انجام بررسي‎هاي لازم و تصميم‎گيري درخصوص فعاليت‎هاي پژوهشي؛ 
 
- ارزشيابي فعاليت‎هاي پژوهشي دانشکده‎ها و پژوهشکده‎ها و ارزيابي سالانه عملکرد پژوهشي دانشگاه؛ 
 
- تهيه و تنظيم برنامه‎هاي پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‎هاي پژوهشي؛ 
 
- همکاري با معاونت‎هاي آموزشي و تحصيلات تکميلي و دانشجويي در رابطه با ايجاد و استقرار روابط علمي با دانشگاه‎ها و مراکز پژوهشي داخل و خارج؛ 
 
- پيش‎بيني بودجه و احتياجات سالانه و ارسال گزارش به مراجع ذيربط؛ 
 
- برنامه‎ريزي براي استفاده اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره دکترا دانشگاه از فرصت‎هاي مطالعاتي کوتاه مدت و بلندمدت در داخل و خارج مطابق با ضوابط موجود؛ 
 
- حمايت از اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره دکترا دانشگاه درخصوص ارائه مقالات در کنگره‎ها و سمينارهاي بين‎المللي؛ 
 
- حمايت از برگزاري سمينارها، کنگره‎ها، کنفرانس‎هاي تخصصي و کارگاه‎هاي آموزشي، نظارت و اجراي کليه امور قراردادهاي پژوهشي بين‎دانشگاهي و ساير سازمانها؛

- تماس با مؤسسات داخلي وخارجي به‎منظور همکاري‎هاي علمي و مبادلات خدمات علمي پژوهشي؛

- نظارت بر کليه امور پژوهشي دانشگاه، کتابخانه‎ها و پايگاه‎هاي اطلاعاتي؛

- نظارت بر امر تهيه و جمع‎آوري و در دسترس قراردادن کتب و نشريات و مجلات علمي.
​​​​​​​