اخبار

مکتب حاج قاسم به اخلاق تکیه دارد، دانشگاه باید از بعد اخلاقی ایشان درس بگیرد

مکتب حاج قاسم به اخلاق تکیه دارد، دانشگاه باید از بعد اخلاقی ایشان درس بگیرد

بازدید 2244
نشست هم‌افزایی هیأت رئیسه دانشگاه با اعضای هیأت‌علمی دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی برگزار شد

نشست هم‌افزایی هیأت رئیسه دانشگاه با اعضای هیأت‌علمی دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی برگزار شد

بازدید 2188

پیام ریاست

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر موتابی

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر موتابی

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکده مدیریت و حسابداری

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکده مدیریت و حسابداری

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی