صفحه اصلی
​کسب رتبه دوم مسابقات دانشجویی آمار کشور و رتبه اول بخش آمار کاربردی
  • 1281 مشاهدات

کسب عنوان رتبه دوم در مسابقات دانشجویی آمار کشور و کسب رتبه اول در بخش آمار کاربردی را به اعضای تیم خانم‌ها حدیثه ناطقی، حانیه میرمحمدی و آقای امیر حسین امینی منش به سرپرستی خانم دکتر شیرین شعاعی تبریک عرض می‌نماییم.