انجمن علمی دانشجویی آمار

انجمن های علمی در هر دانشگاهی جایگاه ها و ساختار هایی برای فعالیت های علمی و فرهنگی دانشجویان در کنار و بعضاً در تعامل با آموزش های رسمی دانشگاه می باشند. به منظور تقویت نشاط در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خود جوش پژوهشی و راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه ، " انجمن علمی دانشجویی آمار" دانشگاه شهید بهشتی با حمایت دانشگاه و دانشکده علوم ریاضی و گروه آمار طبق مفاد آیین نامه انجمن های علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است . بدون شک این گونه فعالیت های دانشجویی در کنار فعالیت های مستمر و رسمی دانشگاه و دانشکده ، نقش بسزایی در رشد و تعالی دانشجویان خواهد داشت .

امید است این انجمن بتواند با مشارکت و همیاری دانشجویان ، کمک ها و مساعدت های مدیریت و اعضای هیات علمی گروه آمار ،و مسؤولین مربوطه ، در راستای اهداف خود گام های موثر و مفیدی بر دارد.

تاریخچه

جرقه های شکلگیری انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه شهید بهشتی ، در سال 1377 توسط تعدادی از دانشجویان آمار زده شد.(ورودی های 75،76و 77 نقش بسزایی داشتند ) با پیگیری های چند ساله این دوستان ، که به واقع اگر زحمت و تلاش های بسیار آنان نبود هیچگاه این انجمن شکل نمی گرفت،سرانجام در سال 1381 انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه شهید بهشتی آغاز به کار کرد و تا به امروز به فعالیت های خود ادامه داده است.

اهداف و ارکان انجمن علمی دانشجویی

با عنایت به وضعیت فعلی انجمن رسیدن به دو هدف کوتاه مدت زیر دستور کار شورای مدیریت قرار دارد:

تبدیل انجمن به پایگاهی علمی و کاربردی معتبر در سطح دانشکده و متشکل و منظم کردن آن ، و بالا بردن سطح علمی شورای مدیریت و اعضای فعال انجمن .

ارکان اصلی انجمن عبارتند از :

الف) اعضای انجمن

انجمن های علمی دانشجویی مرکب از دانشجویان و علاقمندان به مشارکت و همکاری در فعالیت های انجمن می باشند .

برای عضو شدن در انجمن پرکردن فرم عضویت و قبول مسؤولیت و وظیفه محول شده از سوی انجمن الزامی است

ب) شورای مدیریت انجمن آمار

شورای مدیریت از طریق انتخابات از میان اعضای خود 5 تن را با اکثریت نسبی به عنوان شورای مدیریت و 2 تن را به عنوان اعضای علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می نمایند . شورای مدیریت بالاترین مرجع تصمیم گیری در خصوص فعالیت های انجمن می باشد و کلیه اعضا به صورتی مستقیم و غیر مستقیم در برابر آن پاسخگو هستند.

با توجه به وضعیت فعلی انجمن و تصمیم گیری در خصوص تقسیم کار و تخصصی تر شدن کارها برای انجام هر چه بهتر وظایف و تعهدات ، به تصویب شورای مدیریت انجمن های علمی آمار از این پس اغلب فعالیت های انجمن در قالب 4 کمیته ی روابط عمومی ، کمیته ی مالی ، کمیته علمی و اجرایی – پشتیبانی صورت خواهد پذیرفت.

مسؤول و مدیر هر کدام از این کمیته ها با توافق و تصویب در شورای مدیریت انتخاب می شوند.

هر کدام از این کمیته ها بخش هایی دارند که آن ها نیز وظایف مشخصی را انجام می دهند. هر کدام از این کمیته ها و بخش های آن ها با داشتن ارتباط موثر و کار آمد با دیگر بخش ها و کمیته ها جهت انجام وظایف خود به فعالیت مشغول هستند در نهایت این کمیته ها و زیر بخش های آن ها با ارتباط ارگانیکی که با یکدیگر دارند به همراه شورای مدیریت و دیگر ساختار های انجمن ، کلیتی یکپارچه را تشکیل می دهند و به صورت سیستمی منسجم در جهت نیل به اهداف بلند مدت و استراتژیک انجمن گام بر می دارند.

به بیانی دیگر:

شورای مدیریت : عالی ترین مرجع تصمیم گیری برای انجمن است که اعضای آن در انتخاباتی که برگزار می گردد انتخاب می شوند.

کمیته : اغلب فعالیت های انجمن توسط کمیته ها صورت می گیرد. در حال حاضر انجمن دارای 4 کمیته علمی ،روابط عمومی ،اجرایی – پشتیبانی و مالی است.

مسؤول هر کمیته با توافق و نظر شورای مدیریت از میان اعضای همین شورا انتخاب می شوند . این مسؤولین در قبال فعالیت های کمیته ی خود تنها در برابر شورای مدیریت پاسخگو هستند .

بخش : هر کمیته با توجه به تفکیک وظایف درون آن ، از بخش هایی تشکیل شده است . هر کدام از این بخش ها دارای مسؤول مشخص است که این مسؤول در قبال فعالیت های بخش خود تنها در برابر مدیر کمیته پاسخگو است

زیر بخش: هر بخش ممکن است برای تسهیل در امور به زیر بخش هایی تقسیم شود.

این زیر بخش ها نیز دارای مسؤول مشخص است که تنها در برابر مسؤول تخش پاسخگو است.

اعضای انجمن علمی دانشجویی بر اساس آیین نامه های داخلی انجمن که توسط شورای مدیریت تدوین می شود

، و اغلب در کمیته هایی که به منظور سازمان دادن به فعالیت اعضا تشکیل می شوند مشارکت و فعالیت خواهند داشت.

با تلاش و مساعی دوره های قبلی و فعلی شورای مدیریت انجمن علمی و با همکاری دانشکده و مدیریت محترم گروه آمار در حال حاضر انجمن دارای اتاقی مستقل ، کامپیوتر و بعضی از امکانات می باشد .

امید است تا با مشارکت فعالانه ی شما بتوانیم فضایی بهتر و شادابتر برای آموختن ایجاد کنیم.

خلاصه ای از فعالیت های صورت گرفته:

1. برگزاری کلاس های دانشجومحور در طول ترم

2. جمع آوری اطلاعات در مورد رشته آمار در دانشگاه های ایران.

3. ایجاد برد انجمن علمی آمار و به روز رسانی منظم

4. ایجاد بانک نرم افزاری.

5. اقدام به ایجاد بانک پایان نامه های کارشناسی ارشد آمار و بانک نمونه سوالات امتحانی

6. برگزاری سمینار و دعوت اساتید برای سخنرانی

7. اقدام جهت گرفتن تسهیلات برای اعزام دانشجویان به سمینار دانشجویی آمار در مشهد ، اصفهان و شیراز.

8. برگزاری سالانه جلسۀ معارفۀ ورودی های جدید رشته

9. برگزاری سالانه بزرگداشت روز آمار به درخواست مدیریت محترم گروه آمار

10. تهیه و تدوین اساسنامه انجمن ، ساختار داخلی و ...

11. برگزاری جلسات مستمر جهت بررسی عملکرد اعضای شورای مدیریت و انجمن .

12. برگزاری کلاس های s-plus و مدیریت در سال گذشته و برگزاری کلاس های آماری درون شورای مدیریت.