مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی وظیفه‌ی بررسی و ایجاد زمینه‌های مساعد جذب، نگهداشت و توسعه‌ی عملکرد کارکنان را بر عهده دارد تا با تأمین نیازهای منطقی و ایجاد انگیزش و رضایت در نیروی انسانی و ایجاد محیطی سالم و منصفانه، به اهداف فردی، گروهی و سازمانی دست یابد.
​​​​​​​مدیریت منابع انسانی علاوه بر دارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی‌تر و جدیدتری را در مدیریت نیروی انسانی داشته و رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی دارد؛ به عبارت دیگر مدیریت منابع انسانی مدیریت و اداره استراتژیک و پایدار با ارزش‌ترین دارائی سازمان یعنی کارکنانی که در آنجا کار می‌کنند می‌باشد.

​​​​​
 • برنامه‌ریزی منابع انسانی از یک طرف با امور روزمره منابع انسانی مانند تأمین و جایگزینی هر نیرویی که به سیستم وارد و یا خارج می‌شود و از طرف دیگر به برنامه‌های بلندمدت سازمان مانند برنامه‌های طرح و توسعه، تغییرات بزرگ و برنامه‌های استراتژیک ارتباط دارد.
 • مدیریت منابع انسانی دانشگاه از سال 1339 با عنوان سازمانی «مدیریت کارگزینی» فعالیت خود را آغاز کرد. با تصویب قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ 1/6/1386 و نیز ماده 10 همین قانون و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رویکرد مقامات عالی دانشگاه نسبت به نیروی انسانی، از تاریخ 2/3/1384 عنوان مدیریت کارگزینی به مدیریت منابع انسانی تغییر یافت.
 • مدیریت منابع انسانی بر اساس ساختار سازمانی یکی از مدیریت‌های زیرمجموعه حوزه معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه می‌باشد که امور مربوط به برنامه‌ریزی نیروی انسانی و فعالیت‌های اجرایی را در سطوح کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، اداری شرکتی و اعضای هیئت‌علمی پس از هماهنگی با مسئولین ذی‌ربط از مرحله ورود به خدمت تا خروج و بازنشستگی در سطح واحدهای تابعه دانشگاه به عهده دارد. همچنین این مدیریت طبق سازمان تفصیلی مصوب خردادماه 1395 هیئت امناء وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای سه اداره شامل (اداره رفاه و تعاون؛ اداره کارگزینی؛ اداره آموزش و بالندگی کارکنان) می‌باشد و در حال حاضر تعداد کارکنان مشغول به خدمت در این مدیریت 22 نفر می‌باشد.

​​​​​​​
​​​​​​​
با توجه به بنده 10 سند راهبردی دانشگاه در خصوص توسعه و توانمندسازی منابع انسانی مبنی بر: «از آنجا که منابع انسانی یکی از مهم‌ترین عوامل ارایه خدمات مطلوب است و همچنین منبع اصلی ایجاد مزیت رقابتی است، بنابراین کارآمدتر کردن ارایه خدمات پشتیبانی می‌تواند در گرو تقویت تخصص و مهارت‌های نیروی انسانی باشد. برنامه‌های منسجم جذب، ارتقا (با رویکرد شایسته‌سالاری) و همچنین توسعه منابع انسانی می‌تواند در این راستا بسیار مؤثر باشد.

​​​​​​​توانمندسازی در حقیقت فرایندی مستمر و دائمی است و باید به‌صورت پویا در هر دو جنبه توانمندی‌های فنی و اجرایی صورت گیرد تا سبب بهبود و ارتقای سطح دانش و مهارت، اعتماد، ارتباطات و انگیزه کارکنان شود». مدیریت امور اداری و منابع انسانی دانشگاه به تهیه و تدوین اهداف عملیاتی مبادرت ورزید و در برنامه 4 ساله توسعه‌ای (1402-1398) اهداف ذیل در اولویت قرار گرفته‌اند که شامل:
 • ساماندهی مربوط به قراردادهای اداری/ رفاهی در مدیریت امور اداری و منابع انسانی؛
 • مکانیزا‌سیون فرآیندهای امور اداری و منابع انسانی؛
 • تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات و مربوط به ذی‌نفعان امور اداری و منابع انسانی در راستای نظارت بر بهره‌وری بهینه از ظرفیت‌های همکاران؛
 • برگزاری دوره‌های آموزشی و بهبود مستمر کیفیت آموزش‌های سازمانی در دانشگاه با تکیه بر ابزارهای روزآمد و منطبق بر استانداردهای مرتبط برای کارکنان در راستای توسعه و توانمندسازی کارکنان؛
 • جامع‌نگری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های امور اداری و منابع انسانی در دانشگاه؛
 • حاکم کردن رویکرد چابک و چالاک‌سازی در ارایه‌ی خدمات؛
 • ایجاد و حفظ بهینه شرایط مربوط به تکریم ارباب‌رجوع در ارایه‌ی خدمات؛
 • بهسازی محیط (شامل مجموعه فعالیت‌های پیوسته) برای افزایش بهره‌وری و استفادۀ بهینه از ظرفیت‌های اداری.

با توجه به اهداف و ماموریت مدیریت منابع انسانی، وظایف اصلی این مدیریت را می‌توان در موارد ذیل خلاصه نمود :

 • برنامه ریزی و تخصیص
 • انتخاب و جذب مناسب
 • نگهداشت و مراقبت
 • آموزش و پرورش مناسب
 • ارزیابی و بازخورد مناسب
واحدهای تابعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
 • اداره کارگزینی هیات علمی
 • اداره کارگزینی و آموزش کارکنان
 • اداره رفاه و تعاون
 • اداره بازنشستگان
 • اداره تدارکات و کار پردازی
 • اداره خدمات عمومی
 • اداره فضای سبز
 • اداره انبارها
 • اداره نقلیه و تعمیرگاه