صفحه اصلی
دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي ۹۶ که در اين نيمسال در درس سمينار ثبت نام کرده اند
  • 817 مشاهدات

دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي ۹۶ که در اين نيمسال در درس سمينار ثبت نام کرده اند، لازم است که در تاريخ 17 بهمن گزارش سمينار خود را به صورت شفاهي ارائه نمايند. دفاع از پروپوزال اين دانشجويان در همين تاريخ خواهد بود.

افزودن نظرات