جدیدترین اخبار

فراخوان بهره برداری و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد با هدف ارائه خدمات کیفی و مطلوب به جامعه ورزشی، بهره برداری و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی شامل سالن های بدنسازی(هوازی و مقاومتی) و سالن چندمنظوره را به اشخاص دارای صلاحیت و دارای مجوزهای مورد تائید به صورت اجاره واگذار نماید.

بازدید 54
بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن (ACI)

بیست و چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن (ACI) پنجم و ششم دیماه جاری با حضور دانشجویان و پژوهشگران این حوزه بصورت مجازی و حضوری در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار گردید.

بازدید 76

اطلاعیه ها

فراخوان بهره برداری و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد با هدف ارائه خدمات کیفی و مطلوب به جامعه ورزشی، بهره برداری و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی شامل سالن های بدنسازی(هوازی و مقاومتی) و سالن چندمنظوره را به اشخاص دارای صلاحیت و دارای مجوزهای مورد تائید به صورت اجاره واگذار نماید.


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال