صفحه اصلی
شرایط آموزش در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 اعلام شد
  • 8258 مشاهدات

​​​​​​​

​​​​​​​ براساس مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، نحوه فعالیت‌های آموزشی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 اعلام شد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه، براساس این مصوبه، در نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400، کلیه دروس نظری دانشجویان دوره کارشناسی، به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. برای دانشجویان ترم آخر در صورت نیاز به حضور برای دروس عملی، برگزاری کلاس‌ها به صورت فشرده حداکثر در طی چهار هفته پیش‌بینی شده است که در صورت نیاز به اسکان این گروه از دانشجویان در خوابگاه، باید با مدیریت خدمات آموزشی مکاتبه شود. همچنین کلیه دروس نظری دوره کارشناسی‌ارشد نیز الکترونیکی برگزار خواهد شد و دروس دانشجویان دوره دکتری حضوری برگزار می‌شود.

با تصویب هیات رئیسه دانشگاه، متناسب با شرایط، آمادگی برای تغییر ارائه دروس از شیوه الکترونیکی به‌حضوری پیش‌بینی و برنامه‌ریزی می‌شود.

در مصوبه هیات رئیسه دانشگاه آمده است که ارائه دروس و برگزاری امتحانات فقط از طریق سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه (LMS) انجام می‌شود؛ اعضای هیات علمی نیز با حفظ پروتکل‌های بهداشتی باید در دانشگاه حضور داشته باشند و با هدایت و راهنمایی دانشجویان، دروس را از طریق شبکه داخلی دانشگاه ارائه نمایند.

افزودن نظرات