صفحه اصلی
کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی برگزار شد.
  • 804785 بازدید

کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی ویژه دانشجویان فعال حوزه نشریات دانشجویی و به همت دفتر نشریات مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی در روزهای 10 و 11 خرداد ماه برگزار شد.

در این دوره، مهارت های روزنامه نگاری با سرفصل هایی نظیر خبر نویسی، تیتر و لید، گزارش نویسی، مصاحبه، مقاله و یادداشت نویسی، مدیریت و حقوق در نشریات دانشجویی و با ارائه آقای بهداد فاضلی (خبرنگار و مدیر مسئول)، دکتر احمد کارخانه (روزنامه نگار و خبرنگار) و دکتر امیرهوشنگ قلندری (مؤلف کتاب های آموزش روزنامه نگاری در رسانه های دانشگاهی) در خانه فرهنگ تدریس شد.​​​​​​​

افزودن نظرات