صفحه اصلی
اطلاعیه شماره 3- انتخابات انجمن های علمی دانشجویی 1403
  • 94838 بازدید

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند، انجمن های علمی دانشجویی اقتصاد، علوم سیاسی، آمار، علوم کامپیوتر، جامعه شناسی، حقوق، روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره، علوم و فناوری زیستی، عمران، فیزیک، مدیریت، مکاترونیک و مهندسی برق شهیدعباسپور(کنترل و قدرت) جهت شناختن شورای مرکزی خود باید انتخابات در آنها برگزار شود، بر این اساس برنامه زمان بندی و لیست نامزدهای اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی در ذیل آورده شده است.

نکات مهم

زمان تبلیغات: از روز دوشنبه ۱۴ خرداد ماه تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۹ خرداد ماه می باشد.

زمان برگزاری انتخابات: روز یکشنبه ۲۰ خرداد از ساعت ۹ الی ۱۹ رای گیری به صورت الکترونیکی و از طریق سیستم گلستان انجام خواهد پذیرفت

افزودن نظرات