صفحه اصلی
اطلاعیه وام های دانشجویی
  • 2472 مشاهدات

اطلاعیه مهم در خصوص سند محضری جهت دریافت وام های دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وامهای دانشجویی می رساند سند محضری جدید برای دریافت وامها در سایت دانشگاه به نشانی www.sbu.ac.ir - دانشجویان - خدمات دانشجویی - وام ها بارگزاری گردید . دانشجویان عزیز ضمن مطالعه دقیق نسبت به دریافت سند محضری جدید اقدام و نسبت به ثبت آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی و ارسال به آدرس موجود در اطلاعیه وامها اقدام نمایند .

 

سند محضری جدید

شرایط ضمانت وام های دانشجویی و شرایط و مدارک ضامنین

افزودن نظرات