صفحه اصلی
زمان بندی دعوت شده گان به مصاحبه دکتری دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی (علوم اقتصادی ،علوم سیاسی ،روابط بین الملل)
  • 1071 بازدید

 

توجه:

همراه داشتن اصل مدارک برای مصاحبه دکتری(به انضمام فرم شماره ۱) الزامیست.

 

زمان بندی دعوت شده گان به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی

ردیف نام و نام خانوادگی شماره پرونده داوطلبی زمان مصاحبه ساعت
1 روح الله احسانی 583160 1401/03/22 09:15 09:00
2 سمیرا سلامتی 59121 1401/03/22 09:30- 09:15
3 حسن محمود وند 59823 1401/03/22 09:45 09:30
4 محمود علی میرزائی 59824 1401/03/22 10:00-09:45
5 محمد رحیمی نژاد 59975 1401/03/22 10:15- 10:00
6 امیر حسین پشتوار 60158 1401/03/22 10:30- 10:15
7 رباب منصوری 60641 1401/03/22 10:45- 10:30
8 مهدی سلامی 61189 1401/03/22 11:00- 10:45
9 زکیه رضائی 60465 1401/03/22 11:15- 11:00
10 سیده زهره حسینی امین 60641 1401/03/22 11:30-11:15
11 رضا احمدی عالی بری 61194 1401/03/22 11:45 11:30
12 سید محسن روحانی 61160 1401/03/22 12:00- 11:45
13 سید محمد زهیر دیباج 61162 1401/03/22 12:15-12:00
14 محمد سعید صفاری آشتیانی 61163 1401/03/22 12:30- 12:15
15 زینب ابوالحسنی ابراهیم آبادی 60636 1401/03/22 12:45-12:30
16 حسن میرزائی 61168 1401/03/22 13:00- 12:45
17 مسعود حسینی مهر 61176 1401/03/22 14:15- 14:00
18 مهدی آقازاده اجیرلو 61177 1401/03/22 14:30-14:15
19 ناصر شیرکوند 61180 1401/03/22 14:45-14:30
20 علیرضا محمودی می آبادی 61201 1401/03/22 15:00 14:45
21 دانیال شیرازی 61202 1401/03/22 15:15-15:00
22 میلاد سالمی 61173 1401/03/22 15:30-15:15
23 محمد ناکینی 60358 1401/03/22 15:45-15:30
24 سید امیر عظیمی 60559 1401/03/22 16:00-15:45
25 کورش بهشتی گرمی 60356 1401/03/23 09:15 09:00
26 نجمه حیدرزاده جنت آبادی 60643 1401/03/23 09:30- 09:15
27 محمد دریکوند 61165 1401/03/23 09:45 09:30
28 حامد پیرپور 60157 1401/03/23 10:00-09:45
29 حسین سرحدی کرباسک 58818 1401/03/23 10:15- 10:00
30 ادریس کریمی 59317 1401/03/23 10:30- 10:15
31 زهرا فاضلی 60645 1401/03/23 10:45- 10:30
32 امیر محمد جیرسرائی بازار کرد 61209 1401/03/23 11:00- 10:45
33 نوشین رشتی محمد 60646 1401/03/23 11:15- 11:00
34 علی کرمی 60354 1401/03/23 11:30-11:15
35 محمد مهدی غفاری 61188 1401/03/23 11:45 11:30
36 محمد بدریان 61158 1401/03/23 12:00- 11:45
37 رضا جمشیدی 61172 1401/03/23 12:15-12:00
38 عباس نفیسی 60357 1401/03/23 12:30- 12:15
39 حمیدرضا مشرفی 61203 1401/03/23 12:45-12:30
40 هادی شمس الدینی 59400 1401/03/23 13:00- 12:45
41 امین  عبدی مراد 58764 1401/03/23 14:15- 14:00
42 مریم کاظمی فرمتهور 60119 1401/03/23 14:30-14:15
43 سارا فاتحی پیکانی 60640 1401/03/23 14:45- 14:30
44 حمیدرضا مهدوی اطهر 61178 1401/03/23 15:00- 14:45
45 محمد باقر صادقی 61196 1401/03/23 15:15- 15:00
46 توفیق حسین زاده لنج آبادی 61197 1401/03/23 15:30- 15:15
47 مصطفی قاسمی بیشه 59976 1401/03/23 15:45-15:30

 

مصاحبه دکتری علوم سیاسی تمامی گرایش ها سال تحصیلی(1402-1401)
ردیف نام نام خانوادگی روز تاریخ ساعت
1 سيدمسلم سجادي زاده دوشنبه 1401/03/23 7:30-7:40
2 احمدرضا علي پوراسيري دوشنبه 1401/03/23 7:40-7:50
3 مهدي سبز دوشنبه 1401/03/23 7:50-8
4 محمد  هادی زاده دوشنبه 1401/03/23 8-8:10
5 عادل فاريابي دوشنبه 1401/03/23 8:20-8:30
6 زینب  داوودی مازندرانی دوشنبه 1401/03/23 8:30-8:40
7 بهنام صابري زاده دوشنبه 1401/03/23 8:40-8:50
8 راج ديپ سینگ دوشنبه 1401/03/23 8:50-9
9 شهرام خداويسي دوشنبه 1401/03/23 9-9:10
10 مهدي شاملو دوشنبه 1401/03/23 9:10-9:20
11 ميرسجاد حسيني حاجلاري دوشنبه 1401/03/23 9:20-9:30
12 محمد پازوكي دوشنبه 1401/03/23 9:30-9:40
13 شايان ميررجب دوشنبه 1401/03/23 9:40-9:50
14 حسين حسيني علائي دوشنبه 1401/03/23 9:50-10
15 اردلان كرمي ناصرخاني دوشنبه 1401/03/23 10-10:10
16 كلثوم اموري خرشتمي دوشنبه 1401/03/23 10:10-10:20
17 ابراهیم گودرزی دوشنبه 1401/03/23 10:20-10:30
18 جواد نوري زاده تازه كند دوشنبه 1401/03/23 10:30-10:40
19 محمدهادي ارياپژوه دوشنبه 1401/03/23 10:40-10:50
20 رضا اياسه دوشنبه 1401/03/23 10:50-11
21 مهدی  عزیزی دوشنبه 1401/03/23 11-11:10
22 روزبه کلانتری دوشنبه 1401/03/23 11:10-11:20
23 اسماعیل بیدار دوشنبه 1401/03/23 11:20-11:30
24 محمد هادي زاده دوشنبه 1401/03/23 11:30-11:40
25 بهنام  صابری زاده دوشنبه 1401/03/23 11:40-11:50
26 حسین حسینی اعلائی دوشنبه 1401/03/23 11:50-12
27 رضا  آیاسه دوشنبه 1401/03/23 12-12:10
28 علی  رحمانی دوشنبه 1401/03/23 12:10-12:20
29 داريوش اعظمي دوشنبه 1401/03/23 12:20-12:30
30 محمدحسين عباسي شهرستانكي دوشنبه 1401/03/23 13:50-14
31 اکرم  خلیفه دوشنبه 1401/03/23 14-14:10
32 محبوب حسینی دوشنبه 1401/03/23 14:10-14:20
33 سيدسعيد حسيني دوشنبه 1401/03/23 14:20-14:30
34 عليرضا باقري دوشنبه 1401/03/23 14:30-14:40
35 فرشته  طوسی دوشنبه 1401/03/23 14:40-14:50
36 امیر  راقب دوشنبه 1401/03/23 14:50-15

 

مصاحبه متقاضیان دکتری روابط بین الملل کلیه گرایش‌ها سال تحصیلی  (1402-1401) روز دوشنبه 1401/03/23
ردیف  نام  نام خانوادگی  روز تاریخ  ساعت
1 احمد  فاطمی کیا دوشنبه 1401/03/23 7:30-7:40
2 حسین  سیاحتی دوشنبه 1401/03/23 7:40-7:50
3 زینب داودی مازندرانی دوشنبه 1401/03/23 7:50-8
4 راج ديپ سينگ دوشنبه 1401/03/23 8:30-8:40
5 محسن باقري دوشنبه 1401/03/23 8:40-8:50
6 سيدمسلم سجادي زاده دوشنبه 1401/03/23 8:50-9
7 نعمت الله پهلواني دوشنبه 1401/03/23 9-9:10
8 محمدعلي نظري دوشنبه 1401/03/23 9:10-9:20
9 فرزانه جليليان دوشنبه 1401/03/23 9:20-9:30
10 نرگس اكسا دوشنبه 1401/03/23 9:30-9:40
11 ابراهیم  گودرزی دوشنبه 1401/03/23 9:40-9:50
12 اردلان كرمي ناصرخاني دوشنبه 1401/03/23 9:50-10
13 روزبه كلانتري دوشنبه 1401/03/23 10-10:10
14 شهرام خداويسي دوشنبه 1401/03/23 10:10-10:20
15 علي اصغر محمدعلي زاده گاوبازه دوشنبه 1401/03/23 10:20-10:30
16 اميد محمديان پهلوان دوشنبه 1401/03/23 10:30-10:40
17 فاطمه بيات دوشنبه 1401/03/23 10:40-10:50
18 مريم فتاحي منش دوشنبه 1401/03/23 10:50-11
19 نبي سنبلي دوشنبه 1401/03/23 11-11:10
20 مسلم گلستان دوشنبه 1401/03/23 11:10-11:20
21 حميد چوپاني نجف ابادي دوشنبه 1401/03/23 11:20-11:30
22 مسعود همياني دوشنبه 1401/03/23 11:30-11:40
23 سيدمهدي موسوي حاجي دوشنبه 1401/03/23 11:40-11:50
24 محمدحسين افروز دوشنبه 1401/03/23 11:50-12
25 علي اسدي دوشنبه 1401/03/23 12-12:10
26 سيدحسام الدين زماني دوشنبه 1401/03/23 12:10-12:20
27 حميدرضا دهقاني دوشنبه 1401/03/23 12:20-12:30
28 بهنام سعدابادي دوشنبه 1401/03/23 12:30-12:40
29 محسن محمدي دوشنبه 1401/03/23 12:40-12:50
30 محمدرضا جعفری پاسکیابی دوشنبه 1401/03/23 13:30-13:40
31 علیرضا باقری دوشنبه 1401/03/23 13:40-13:50
32 طيبه حاتمي دوشنبه 1401/03/23 13:50-14
33 علی  گلستانی دوشنبه 1401/03/23 14-14:10
34 حميدرضا خالدي دوشنبه 1401/03/23 14:10-14:20
35 محسن نساج دوشنبه 1401/03/23 14:20-14:30
36 مهدی حسن زاده دوشنبه 1401/03/23 14:30-14:40
37 محبوب حسینی دوشنبه 1401/03/23 14:40-14:50
38 مریم  احمد پور دوشنبه 1401/03/23 15:10-15:20
39 محسن  عزتی دوشنبه 1401/03/23 15:20-15:30
40 طاهره ميرركني بنادكي دوشنبه 1401/03/23 15:30-15:40
41 بلال  عطائی دوشنبه 1401/03/23 15:40-15:50
42 علي ازادي زاده دوشنبه 1401/03/23 16-16:10
43 احسان  رعنائی دوشنبه 1401/03/23 16:10-16:20
44 محمد مشتاقی دوشنبه 1401/03/23 16:20-16:30
45 محمد ترزم پور  دوشنبه 1401/03/23 16:30-16:40
46 رادین محمدی  دوشنبه 1401/03/23 16:40-16:50
47 اميررضا خسروي نوقاب دوشنبه 1401/03/23 16:50-17
48 سیده زهره مخمل باف دوشنبه 1401/03/23 17-17:10
49 محمدحسين كمالي دوشنبه 1401/03/23 17:10-17:20
50 زهرا اکبری دوشنبه 1401/03/23 17:20-17:30

افزودن نظرات