صفحه اصلی
مربوط به مقطع کارشناسی رشته اقتصاد ورودی 1400
  • 298 بازدید

به اطلاع دانشجویان" مقطع کارشناسی رشته اقتصاد ورودی 1400 " می رساند همانطور که قبلا اشاره شد توصیه می شود دانشجویان انتخاب واحد خود را در نیمسال دوم 1402-1401 مطابق برنامه  و واحدهای ارائه شده در جدول زیر انجام دهند. 
توجه: دانشجویانی که پیشنیاز دروس مربوطه را نگذرانده  و یا در درس پیشنیاز رد شده اند می بایست مجدا درس مربوطه را در دانشکده و یا بصورت مهمان در سایر دانشکده های مورد تایید دانشگاه انتخاب نمایند تا در ترم های آتی مشکل انتخابِ واحدهای ارائه شده بر اساس برنامه را نداشته باشند.


 

افزودن نظرات