صفحه اصلی
جلسه سمینار ارشد علوم سیاسی - خانم زهرا عسکری
  • 447 بازدید

عنوان: امکان سنجی تأسیس سازمان همکاری دریای خزر تا سال2030، الزامات برای سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران

 استاد راهنما: دکتر محمود سریع القلم 

استاد مشاور:  دکتر روح ا.. طالبی آرانی


دانشجو:خانم زهرا عسکری

زمان:یک‌شنبه   1402/7/16   ساعت 12
مکان: سالن (کنفرانس/شورا) دانشکده
 

افزودن نظرات