صفحه اصلی
برگزاری مصاحبه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد
  • 894 بازدید

روز یکشنبه مورخ 1402/02/17 در محل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، مصاحبه با 70 نفر از متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد رشته اقتصاد، توسط برخی از اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار گردید  و نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


 

افزودن نظرات