صفحه اصلی
اطلاعیه مهم در خصوص سند محضری جهت دریافت وام های دانشجویی
  • 3539 بازدید

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وامهای دانشجویی می رساند سند محضری جدید برای دریافت وامها در سایت دانشگاه به نشانی www.sbu.ac.ir - دانشجویان - خدمات دانشجویی - وام ها بارگزاری گردید . دانشجویان عزیز ضمن مطالعه دقیق نسبت به دریافت سند محضری جدید اقدام و نسبت به ثبت آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی و ارسال به آدرس موجود در اطلاعیه وامها اقدام نمایند .

 

سند محضری جدید

شرایط ضمانت وام های دانشجویی و شرایط و مدارک ضامنین