درباره دانشکده

اطلاعیه تمدید ثبت نام وامهای دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با توجه به بارگزاری سند محضری جدید در سایت دانشگاه به آدرس www.sbu.ac.ir - دانشجویان- خدمات دانشجویی - وامها ، مهلت ثبت نام وامهای دانشجویی تا تاریخ 1399/8/17 تمدید گردید . دانشجویان عزیز می توانند تا تاریخ فوق نسبت به ثبت درخواست وام خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند .

 

سند محضری جدید 
شرایط ضمانت وام های دانشجویی - شرایط و مدارک ضامنین