تقویم آموزشی:

 

تقویم تفصیلی آموزشی.pdf 

تقویم مختصر آموزشی نیمسال اول 96-95.pdf

تقویم مختصر آموزشی نیمسال دوم 96-95.pdf

 

سمینارها جهت دفاع از رساله های دوره دکتری: 

 

 

 

اطلاعیه ها:

راه اندازی پیشخوان خدمت سیستم گلستان جهت ارائه درخواست متقاضیان دریافت گواهینامه موقت تحصیلی.pdf

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود پردیس.pdf

تاریخ ثبت نام غیر حضوری، انتخاب واحد و ثبت نام حضوری دانشجویان جدیدالورود در کلیه مقاطع.jpg

در خصوص دریافت گواهی برای دانشجویانی که در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی شرکت نموده اند.pdf

تاریخ جدید آزمون جامع (کتبی و شفاهی) ورودی های روزانه 93 و پردیس 92.pdf

راهنمای درخواست دفاع .pdf

نحوه درخواست مجوز دفاع.pdf

مجوز جامع دکتری 93 - اقتصاد.pdf

صدور مجوز امتحان جامع دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل.pdf

تغییر زمان امتحان جامع علوم سیاسی و روابط بین الملل در ترم جاری.pdf

زمان دفاع نیمسال دوم 94-95.pdf

درخواست مجوز برگزاري امتحان جامع (رشته دکتري روابط بین الملل و علوم سیاسی).pdf

قابل توجه دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل ورودی 92 و 93.pdf

قابل توجه دانشجویان دوره دکتری علوم سیاسی و روابط بین الملل ورودی 92 و 93.pdf

درخواست مجوز برگزاري امتحان جامع(رشته دکتري علوم اقتصادي).pdf

قابل توجه دانشجویان اقتصاد ورودی 93.pdf

اطلاعیه مهم.pdf

تاریخ آزمون جامع کتبی و شفاهی ورودی 1392.pdf

تاریخ آزمون جامع ورودی های 93 روزانه.pdf

تاریخ آزمون جامع پردیس.pdf

اطلاعیه مهم.pdf

روند تحصیل دانشجویان دکتری ورودی 90 به بعد.pdf

زمان اخذ سنوات.pdf

مدارک لازم جهت تحصیلات تکمیلی دانشکده.pdf

جهت دانشجویانی که دفاع می کنند.pdf

 

 

آیین نامه ها:

آیین نامه غیبت در امتحان .pdf

آیین نامه شهریه.pdf

آیین نامه ورودی 84 به بعد.pdf

آیین نامه ورودی 88 به بعد.pdf

آیین نامه ورودی 90 به بعد.pdf

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ورودی 84 به بعد.pdf

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ورودی 88 به بعد.pdf

دستورالعمل اجرایی آیین نامه ورودی 90 به بعد.pdf

 

 

سرفصل ها:

دروس دکتری روابط بین الملل1.jpg

دروس دکتری روابط بین الملل2.jpg

دروس دکتری روابط بین الملل3.jpg

دروس دکتری علوم اقتصادی.jpg

دروس دکتری علوم سیاسی.jpg

سرفصل دکتری روابط بین الملل.pdf

سرفصل دکتری علوم اقتصادی.pdf

سرفصل دکتری علوم سیاسی.pdf

 

 

برنامه:

لیست دروس ارائه شده در مقطع دکتری.docx

دروس دانشجویان رشته های اقتصاد ورودی 94 و 95.pdf

کد_رساله_دکتری__رشته_های_سیاسی.pdf

کد_رساله_دکتری_اقتصاد.pdf

 برنامه_دکتری نیمسال_اول_96-95.pdf

برنامه_ارشد_و_دکتری_پردیس_علوم سیاسی_.pdf 

دروس دانشجویان رشته های علوم سیاسی ورودی 94 و 95 .pdf

 

فرم ها:

فرم غیبت در امتحان.docx

فرم درخواست ریز نمرات.pdf

پرسشنامه طرح درخواست (خاص مقاطع تحصیلات تکمیلی) در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.pdf

تقاضای طرح درخواست در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه.pdf

گزارش پیشرفت تحصیلی مقطع دکتری.pdf

گزارش وضعيت تحصيلي از تاريخ شروع به تحصيل تا نيمسال.docx

اطلاعات مربوط به طرح پیشنهادی.doc

شیوه ی نگارش پایان نامه.pdf

طرح پیشنهادی.doc

تأییدیه تحصیلی.pdf

درخواست خروج از کشور دانشجویان.pdf

فرم تسویه حساب.pdf

تقاضانامه.docx

آخرین خبرها