سوالات متداول آموزشی.pdf

پرسش_های_متداول_اساتید_در_مورد سامانه گلستان_.pdf

دفتر پیشخوان خدمات آموزشی ( دانش آموختگان ).pdf

راهنمای_لیست_نمره_استاد.pdf

راهنمای_ارسال_درخواست_و_دریافت گواهی موقت پایان تحصیلات.pdf

راهنمای تسویه_حساب_ ویژه دانشجویان1.pdf

راهنمای تسویه_حساب_ ویژه کارشناسان_.pdf

راهنمای_مهمان_تکدرس_.pdf

آخرین خبرها