گروه علوم اقتصادی

 

جلسه سمینار آقای حسام الدین قاسمی.pdf

جلسه سمینار آقای عباس صلاح.pdf

جلسه سمینار خانم نغمه پورفتحی.pdf

جلسه سمینار خانم مینا صادقی.pdf

جلسه سمینار آقای هادی رمضانی.pdf

جلسه سمینار آقای علیرضا ساعدی سارخانلو.pdf

جلسه سمینار خانم نغمه پورفتحی.pdf

جلسه سمینار آقای اسماعیل محمدپور.pdf

جلسه سمینار خانم نغمه پورفتحی.pdf

جلسه سمینار آقای امین بیرانوند.pdf

جلسه سمینار آقای اسماعیل محمدپور.pdf

 

 

گروه علوم سیاسی

جلسه سمینار آقای مازیار آقاعلی نادرشاهی.pdf

جلسه سمینار آقای پوریا پرندوش.pdf

جلسه سمینار خانم ماندانا جاویدی نژاد.pdf

جلسه پیش دفاع آقای فرزاد نعمتی.pdf

جلسه سمینار آقای حامد متینی صدر.pdf

جلسه سمینار خانم مینا صادقی.pdf

جلسه سمینار آقای نورالدین اکبری.pdf

جلسه سمینار خانم معصومه انصاری فرد.pdf

جلسه سمینار آقای فرزاد نعمتی.pdf

جلسه پیش دفاع آقای وحید قربانی.pdf

جلسه سمینار خانم معصومه انصاری فرد.pdf
جلسه سمینار خانم رویا نژاد زندیه.pdf

 

 ​

آخرین خبرها