Home
برنامه حضور کارمندان از 6 شهریور ماه الی 17 شهریور 1400
  • 599 Views

حضور کارمندان 6 شهریور  ماه تا 17شهریور 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی(دفتر ریاست)

29902951

شنبه 1400/6/6

2

خانم بهاری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

3

خانم عرب (آموزش)

29902963

"

4

خانم عباسی  (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

5

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

6

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

7

آقای طاهری (سایت دانشکده)

29902966

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم موسیوند(دفتر ریاست)

29902951

یکشنبه 1400/6/7

2

خانم والی (آموزش)

29902965

"

3

خانم شاهمردی (پژوهشی)

29902967

"

4

آقای سوداگری  (مرکز تحقیقات)

29902279

"

5

آقای عزیزالهی(گروه)

29902954

"

6

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

7

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی (دفتر ریاست)

29902951

دوشنبه 1400/6/8

2

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

3

خانم عرب(آموزش)

29902963

"

4

خانم بهاری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

5

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

6

آقای عسگری(کتابخانه)

29902982

"

7

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی ( دفتر ریاست)

29902951

سه شنبه  1400/6/9

2

خانم والی (آموزش)

29902965

"

3

خانم دژپسند (دبیرخانه)

29902976

"

4

خانم عباسی(تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

5

آقای طاهری(سایت دانشکده)

29902966

"

6

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

7

آقای سوداگری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

آقای عابدینی(دفتر ریاست)

29902976

چهارشنبه1400/6/10

2

خانم دژپسند (دبیرخانه)

29902976

"

3

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

4

عسگری (کتابخانه)

29902982

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی(دفتر ریاست)

29902951

شنبه1400/6/13

2

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

3

خانم والی (آموزش)

29902965

"

4

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

5

آقای عزیزالهی (گروه)

29902954

"

6

خانم شاهمردی (پژوهشی)

29902967

"

7

آقای عابدینی(دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم دژپسند (دفتر ریاست)

29902951

یکشنبه 1400/6/14

2

 خانم عباسی (تحصیلات تکمیلی)

29902976

"

3

خانم عرب (آموزش)

29902991

"

4

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

5

خانم بهاری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

6

آقای عسگری (کتابخانه)

29902982

"

7

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی (دفتر ریاست)

29902951

دوشنبه 1400/6/15

2

خانم موسیوند (کتابخانه)

29902982

"

3

خانم شاهمردی (پژوهشی)

29902967

"

4

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

5

آقای عزیزالهی (گروه)

29902954

"

6

آقای عابدینی(دبیرخانه)

29902976

"

7

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

آقای عابدینی (دفتر ریاست)

29902951

سه شنبه 1400/6/16

2

خانم سپاسی (آموزش)

29902963

"

3

خانم دژپسند (دبیرخانه)

29902976

"

4

اقای طاهری (سایت دانشکده)

29902966

"

5

آقای سوداگری(مرکز تحقیقات)

29902279

"

6

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی(دفتر ریاست)

29902951

چهارشنبه 1400/6/17

2

خانم سپاسی (آموزش)

29902965

"

3

خانم دژپسند(دبیرخانه)

29902976

"

4

خانم موسیوند(کتابخانه)

29902982

"

5

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

6

آقای عابدینی (دفتر ریاست)

29902976

"

0 Comments