Home
برنامه حضور کارمندان از 23 مرداد ماه الی 3 شهریور 1400
  • 470 Views

حضور کارمندان 23 مرداد ماه تا 3 شهریور 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی (دفتر ریاست)

29902951

شنبه 1400/5/23

2

خانم بهاری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

3

خانم والی (آموزش)

29902963

"

4

خانم خانی  (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

5

خانم دژپسند(دبیرخانه)

29902976

"

6

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

7

آقای عزیزالهی(گروه)

29902954

"

8

آقای طاهری (سایت دانشکده)

29902966

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم دژپسند (دفتر ریاست)

29902951

یکشنبه 1400/5/24

2

خانم عرب (آموزش)

29902965

"

3

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

4

خانم شاهمردی (پژوهشی)

29902967

"

5

خانم بخشعلی(گروه)

29902987

"

6

خانم موسیوند (کتابخانه)

29902982

"

7

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

8

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی (دفتر ریاست)

29902951

دوشنبه 1400/5/25

2

خانم سپاسی(آموزش)

29902963

"

3

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

4

خانم والی(آموزش)

29902965

5

آقای عسگری(کتابخانه)

29902982

"

6

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

7

آقای سوداگری(مرکز تحقیقات)

29902279

"

8

اقای عزیزالهی (گروه)

29902954

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

آقای عابدینی ( دفتر ریاست)

29902951

سه شنبه  1400/5/26

2

خانم عرب (آموزش)

29902963

"

3

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

4

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم مرندی(دفتر ریاست)

29902951

شنبه 1400/5/30

2

خانم بهاری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

3

خانم والی (آموزش)

29902965

"

4

خانم عباسی (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

5

خانم بخشعلی (گروه)

29902987

"

6

خانم شاهمردی (پژوهشی)

29902967

"

7

خانم موسیوند (کتابخانه)

29902982

"

8

اقای طاهری (سایت دانشکده)

29902966

"

9

آقای عابدینی(دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی (دفتر ریاست)

29902951

یکشنبه 1400/5/31

2

خانم دژپسند(دبیرخانه)

29902976

"

3

خانم خانی (تحصیلات تکمیلی)

29902995

"

4

خانم عرب (آموزش)

29902963

"

5

آقای سوداگری(مرکز تحقیقات)

29902279

"

6

آقای عسگری (کتابخانه)

29902982

"

7

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

8

اقای عزیزالهی (گروه)

29902954

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی (دفتر ریاست)

29902951

دوشنبه 1400/6/1

2

خانم بهاری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

3

خانم موسیوند (کتابخانه)

29902982

"

4

خانم سپاسی (آموزش)

29902963

"

5

خانم عباسی (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

6

خانم بخشعلی (گروه)

29902987

"

7

خانم شاهمردی (پژوهشی)

29902967

"

8

آقای عابدینی(دبیرخانه)

29902976

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

خانم یاقوتی (دفتر ریاست)

29902951

سه شنبه 1400/6/2

2

خانم والی (آموزش)

29902965

"

3

خانم دژپسند (دبیرخانه)

29902976

"

4

خانم عباسی (تحصیلات تکمیلی)

29902991

"

5

آقای سوداگری (مرکز تحقیقات)

29902279

"

6

آقای عابدینی (دبیرخانه)

29902976

"

7

اقای طاهری (سایت دانشکده)

29902966

"

8

آقای عسگری (کتابخانه)

29902982

"

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

حضور کارمندان

1

آقای عابدینی (دفتر ریاست)

29902951

چهارشنبه 1400/6/3

2

خانم سپاسی (آموزش)

29902965

"

3

آقای منصوریان (مرکز تحقیقات)

29902279

"

4

آقای کریمی (مرکز تحقیقات)

29902279

"

0 Comments