صفحه اصلی
 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شهید بهشتی و موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي منعقد شد
  • 475 مشاهدات

    تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه همكاري‌هاي علمي و پژوهشي و بهره‌مندي از امكانات و توانمندي‌ها، بین دانشگاه شهید بهشتی و موسسه مطالعات فرهنگي و اجتماعي منعقد شد.