فهرست نشريات علمي معتبر وزارت علوم- شهریور 1397.pdf

فهرست نمایه های استنادی و تخصصی معتبر بین المللی.pdf

فهرست نشریات علمی نمایه شده در پایگاه بین المللی ISI و JCR در سال 2016.pdf

فهرست نشریات Scopus در سال 2016.pdf

فهرست نشریات علمی معتبر بین المللی نمایه شده در پایگاه ISI- میانگین ضریب تأثیر و.. .pdf

فهرست نشريات فارسی داراي ضريب تأثير -  پايگاه استنادي علوم جهان اسلام براساس ضريب تأثير.pdf

ضریب تأثیر نشریات فارسی.pdf

        سامانه رتبه بندی نشریات علمی

 

 

آخرین خبرها