نحوه تقاضای صدور مجوز دفاع.pdf

فرایند صدور مجوز دفاع در مقطع کارشناسی ارشد.jpg

راهنمای ثبت انصراف از تحصیل .pdf

در خصوص نمره دفاع.pdf

شرط تسویه حساب نهایی برای دانشجویان- ایران داک.pdf

نحوه تقاضای صدور مجوز دفاع.pdf

راهنمای فرایند همانندجو .pdf

راهنمای فرایند همانندجو .pdf

راهنمای ثبت پایان نامه.pdf

راهنمای ثبت پروپوزال.pdf

راهنمای استفاده اعضای هیات علمی.pdf

اطلاعیه مهم در خصوص دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد.pdf

اطلاعیه پذیرش میهمان در دانشگاه شهید بهشتی.pdf

نحوه ثبت نام در نیمسال اول 99-98.pdf

ثبت تقاضای وقفه تحصیلی.pdf

گواهی ثبت پایان نامه یا رساله.pdf

راهنمای ثبت پایان نامه یا رساله در ایران داک.pdf

دستورالعمل غیبت امتحانات.pdf

راهنمای ثبت حذف اضطراری.pdf

اطلاعیه راهنمای اخذ رساله و پایان نامه.pdf   راهنمای اخذ رساله و پایان نامه.pdf

دستورالعمل تحویل فیزیکی نسخه های سی دی پایان نامه.pdf

دستورالعمل اجرایی تعیین ظرفیت پژوهشی تحصیلات تکمیلی.jpg

دستور العمل اخذ تک درس .pdf

دستورالعمل صحافی و تحویل نسخه های پایان نامه.pdf

فرایند ثبت درخواست دانشجویان جهت طرح در کمیسیون موارد خاص دانشگاه.pdf

دستورالعمل تصویب جلسه دفاع از پایان نامه.pdf

دستورالعمل تصویب سمینار آموزشی.pdf

دستور العمل تصویب پروپوزال.pdf

تأییدیه تحصیلی.pdf

راهنمای درخواست گواهی اشتغال به تحصیل.pdf

راهنمای درخواست دفاع.pdf

راهنمای اخذ مجوز خروج از کشور.pdf​​​

آخرین خبرها